Provozní řád

P R O V O Z N Í   Ř Á D 

SPORT PALACE

 

I. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

 1. Služby lze objednávat osobně, telefonicky nebo pomocí online rezervací.
 2. Zákazník má právo rezervovat až dvě hodiny od jedné služby, nebo dva kurty na jednu hodinu bez složení zálohy předem. Záloha na více služeb nebo hodin činí 50% celkové částky zaúčtované služby, a je vratná až do 48hodin od rezervovaného času.
 3. V rezervovaný čas objednávky má zákazník právo na uvolnění objednané služby. Čistý čas i s přípravnou sportoviště jedné hodiny je 60 minut.
 4. V případě nutnosti má objednatel právo službu zrušit do 24 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení služby má provozovatel právo účtovat si storno poplatek 50% z konečné ceny rezervovaných služeb. V případě neomluvené služby a nedostavení se v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat STORNO POPLATEK 100% z konečné ceny služby. Pokud nedojde zákazníkem k zaplacení storno poplatku při další návštěvě, má provozovatel právo službu nerezervovat.
 5. Provozovatel má právo vykázat z prostoru Sport Palace osoby, které odmítají nebo v minulosti odmítli zaplatit útratu nebo storno poplatky.

II. POKYNY PRO POBYT V AREÁLU SPORT PALACE

 1. Zákazník Sport Palace je povinen řídit se provozním řádem a pokyny zaměstnanců Sport Palace. Objednáním služby nebo zaplacením předplatného zákazník stvrzuje, že byl s provozním řádem seznámen, porozuměl jeho znění a zavazuje se ho dodržovat.
 2. Zákazník musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, je mu vstup do areálu sportovního centra povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let (rodič, sourozenec, trenér, učitel,…). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilé osoby, je povinna se ji neustále věnovat a nenechat ji bez dozoru.
 3. Pro malé děti (do 7 let) je vstup do prostoru posilovny nebezpečný, tudíž nevhodný. Přivede-li však zákazník takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 4. Ke hře a cvičení používá každý zákazník čistý a vhodný oděv i sportovní obuv a vhodné sportovní vybavení. Sportovní vybavení je k zapůjčení či k zakoupení v našem SPORT SHOPU.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené hrou či jakoukoliv činností v prostorách provozovatele. Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Cvičenci cvičí na vlastní riziko. Lékárnička se nachází na recepci sportovního centra.
 6. Provozovatel má právo vykázat z prostoru Sport Palace osoby neupravené, opilé či jinak nezpůsobilé k pobytu v centru. Provozovatel má právo vykázat zákazníky, kteří hlasitým nebo vulgárním způsobem narušují atmosféru centra nebo se neřídí pokyny personálu.

III. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB MIMO SPORTOVIŠTĚ

 1. Při příchodu na recepci ohlaste jméno, pod kterým jste objednáni.
 2. Pracovník Sport Palace Vám předá klíček či zámeček od šatní skříňky, který nám při odchodu vrátíte.
 3. Šatní skříňka slouží pouze k uložení šatstva. Cenné věci je povinen zákazník uschovat u obsluhy na recepci.
  Za ztrátu těchto věcí ze skříňky v šatně nenese provozovatel sportovního centra žádnou zodpovědnost.
 4. Při poškození nebo zničení vypůjčeného sportovního nářadí má provozovatel právo žádat po zákazníkovi
  400,- Kč. Při poškození nebo zničení majetku Sport Palace má provozovatel právo na náhradu škody.
 5. Veškeré fotky a videa zákazníků pořízené ve sportovním centru Sport Palace jsou zveřejňovány pouze
  s výslovným souhlasem zaznamenávaných osob a slouží výhradně k prezentaci sportovního centra.

 

Děkujeme, že akceptujete naše požadavky

Kolektiv pracovníků Sport Palace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Ozveme se Vám co nejdříve.

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít