Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD FIT LIFE DOUBRAVKA

 

I. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

 1. Služby lze objednávat osobně, telefonicky nebo pomocí online rezervací. Při příchodu na recepci ohlásíte jméno pod kterým jste objednáni.
 2. Pro vystavení členské karty se zpracovávají informace: jméno, příjmení, email, telefon, Tyto údaje budou chráněny proti zneužití a použity pouze pro účely Fit Life Doubravka . Členská karta je vystavena na jméno a je nepřenosná.
 3. Vstup do prostoru Fit Life Doubravka je možný jen s rezervací, platnou permanentkou či zaplaceným jednorázovým vstupem. Platnost permanentky neprodlužujeme.
 4. V případě skupinového cvičení  má objednatel právo službu zrušit do 12 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení služby má provozovatel právo si účtovat STORNO POPLATEK 100% z konečné ceny služby.
 5. Kredit má platnost 12 měsíců od data dobití. Pokud nedojde k vyčerpání kreditu do 12 měsíců od posledního dobití, zůstatek kreditu propadá. Měsíc před propadnutím kreditu bude klient upozorněn emailem o blížícím se propadnutí. Kredit lze využít na vstup do fitness, vstup na skupinové lekce, solárium či potravinové doplňky a nápoje. Kredit je nevratný.

 

II. POKYNY PRO POBYT V AREÁLU FIT LIFE DOUBRAKA

 1. Zákazník Fit Life Doubravka je povinen řídit se provozním řádem a pokyny zaměstnanců. Objednáním služby nebo zaplacením předplatného zákazník stvrzuje, že byl s provozním řádem seznámen, porozuměl jeho znění a zavazuje se ho dodržovat.
 2. Zákazník musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let a je nutné vyplnit písemný souhlas rodičů, než dosáhne věku 18-ti let. Klientům ve věku 11-14 let je vstup do arálu sportovního centra povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let (rodič, sourozenec, trenér, učitel,...). Tato osoba potom přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilé osoby, je povinna se jí neustále věnovat a nenechat ji bez dozoru. Děti do 10-ti let nemají povoleno se zdržovat a cvičit v posilovně ani pod dozorem zletilé osoby. Dětský koutek je otevřen v čase 8:00 - 11:00 a 16:00 - 20:00, v sobotu od 8:00 - 11:00.
 3. Vstup do sportovního centra je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení.
 4. Každý návštěvník sportovního centra musí používat při cvičení ručník, pro podložení částí těla, které přijdou do kontaktu s posilovacími stroji a dalším vybavením. Ručníky lze zapůjčit.  
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy. Návštěvníci  používají zařízení na vlastní nebezpečí. Před použitím zařízení se přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému používání. V opačném případě je povinen závadu nahlásit provozovateli. 
 6. Návštěvník je povinen používat stroje a vybavení sportovního centra v souladu s jejich určením.
 7. Všechny lekce cvičebních programů jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory.
 8. Provozovatel má právo vykázat z prostoru osoby neupravené, opilé či jinak nezpůsobilé k pobytu v centru. 
 9. Kontrola a údržba strojů probíhá podle doporučení výrobce nebo dle potřeby. 

 

III. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB MIMO SPORTOVIŠTĚ

 1. Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.
 2. Šatní skříňka slouží pouze k uložení šatstva. Cenné věci je povinen zákazník uschovat u obsluhy na recepci.
 3. Za ztrátu těchto věcí ze skříňky v šatně nenese provozovatel sportovního centra žádnou zodpovědnost.
 4. Veškeré fotky a videa zákazníků pořízené ve sportovním centru Fit Life Doubravka jsou zveřejňovány pouze s výslovným souhlasem zaznamenávaných osob a slouží výhradně k prezentaci sportovního centra
 5. Návštěvník je povinen dodržovat zákazy a příkazy uvedené na Požárních řádech. V případě požáru se všechny osoby zdržující se v prostorách sportovního centra řídí Požárními poplachovými směrnicemi.

 

 

 

Děkujeme, že akceptujete naše požadavky

Kolektiv Fit Life Doubravka

Váš e-mail byl odeslán

Ozveme se Vám co nejdříve.

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít