PROVOZNÍ ŘÁD - SQUASH

PROVOZNÍ ŘÁD

FIT LIFE DOUBRAVKA s. r. o. - SQUASH

 

I. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

 1. Kurty lze objednávat osobně, telefonicky nebo pomocí online rezervací.  Při příchodu na recepci ohlásíte jméno pod kterým jste objednáni.
 2. V rezervovaný čas objednávky má zákazník právo na uvolnění kurtu. Čistý čas objednané hodiny je 60 minut.
 3. V případě nutnosti má objednavatel právo hodinu zrušit 12 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení hodiny nebo nedostavení se, má provozovatel právo účtovat si STORNO POPLATEK 100% z konečné ceny rezervovaného kurtu. 

 

II. POKYNY PRO POBYT V AREÁLU FIT LIFE DOUBRAVKA

 1. Zákazník Fit Life Doubravka je povinen řídit se Provozním řádem a Provozním řádem Squash a  pokyny zaměstnanců. Objednáním služby nebo zaplacením předplatného zákazník stvrzuje, že byl s provozním řádem seznámen, porozuměl jeho znění a zavazuje se ho dodržovat.
 2. Návštěvník je povinen dodržovat zákazy a příkazy uvedené na Požárních řádech. V případě požáru se všechny osoby zdržující se v prostorách sportovního centra řídí Požárními poplachovými směrnicemi.
 3. Ke hře používá každý zákazník čistý oděv vhodný ke sportování, sálovou obuv se světlou podrážkou a sportovní vybavení určené pro hru SQUASH. Doporučujeme použití ochranných brýlí.
 4. Při vstupu na kurt, prosíme zkontrolujte, zda jsou správně zavřené skleněné dveře. Zároveň prosíme o jejich opatrné zavírání. 
 5. Při samotné hře je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry. Dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při kterém by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo, a při kterém by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení sportovního centra. 
 6. Vnášení jakýchkoliv předmětů vyjma raket, míčků a brýlí do prostoru kurtu je zakázáno. 
 7. Bezpečnostní sklo zadní skleněné stěny pro hru SQUASH je určené pouze k odrazu míče zpět do hry. Jakékoliv narážení do zadní skleněné stěny, odrážení se od ní, kopání, údery raket a podobně je  přísně zakázáno!!!
 8. Provozovatel sportovního centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu. Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Lékárnička se nachází na recepci sportovního centra. 
 9. Provozovatel má právo vykázat  z prostoru sportovního centra osoby neupravené, opilé či jinak nezpůsobilé k hraní hry SQUASH či pobytu v centru. Provozovatel má právo vykázat z prostoru sportovního centra zákazníky , kteří hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru centra nebo se neřídí pokyny personálu.

 

III. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB MIMO SPORTOVIŠTĚ

 1. Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.
 2. Šatní skříňka slouží pouze k uložení šatstva. Cenné věci je povinen zákazník uschovat u obsluhy na recepci.
 3. Za ztrátu těchto věcí ze skříňky v šatně nenese provozovatel sportovního centra žádnou zodpovědnost.
 4. Veškeré fotky a videa zákazníků pořízené ve sportovním centru Fit Life Doubravka jsou zveřejňovány pouze s výslovným souhlasem zaznamenávaných osob a slouží výhradně k prezentaci sportovního centra.

        

 

Děkujeme, že akceptujete naše požadavky

Kolektiv Fit Life Doubravka

Váš e-mail byl odeslán

Ozveme se Vám co nejdříve.

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít