PROVOZNÍ ŘÁD - SQUASH

P R O V O Z N Í   Ř Á D 

SPORT PALACE - SQUASH

 

I. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

 1. Kurty lze objednávat osobně, telefonicky nebo pomocí online rezervací.
 2. Zákazník má právo rezervovat až 2 hodiny na jednom kurtu nebo 2 kurty na jednu hodinu bez složení zálohy předem. Záloha na více kurtů nebo hodin činí 50% celkové částky za kurty a je vratná až do 48 hodin
  od rezervovaného času.
 3. V rezervovaný čas objednávky má zákazník právo na uvolnění kurtu. Čistý čas jedné objednané hodiny
  je 60 minut.
 4. V případě nutnosti má objednavatel právo hodinu zrušit do 24 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení hodiny má provozovatel právo účtovat si storno poplatek 50% z konečné ceny rezervovaného kurtu. V případě neomluvení hodiny a nedostavení se v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat storno poplatek ve výši 100% konečné ceny. Pokud nedojde k uhrazení storno poplatku při příští návštěvě centra má provozovatel právo nerezervovat kurty pro zákazníka.
 5. Provozovatel má právo vykázat z provozovny ty osoby, které odmítají nebo v minulosti odmítly zaplatit útratu či storno poplatky.

 

II. POKYNY PRO POBYT V AREÁLU SPORT PALACE

 1. Zákazník Sport Palace je povinen řídit se provozním řádem a pokyny zaměstnanců Sport Palace. Objednáním služby nebo zaplacením předplatného zákazník stvrzuje, že byl s provozním řádem seznámen, porozuměl jeho znění a zavazuje se ho dodržovat.
 2. Ke hře používá každý zákazník čistý oděv vhodný ke sportování, sálovou obuv se světlou podrážkou
  a sportovní vybavení určené pro hru SQUASH. Doporučujeme použití ochranných brýlí. Vhodné vybavení
  je k zapůjčení či zakoupení v našem SPORT SHOPU.
 3. Při vstupu na kurt, prosíme, zkontrolujte, zda jsou správně zavřené skleněné dveře. Zároveň prosíme o jejich opatrné zavírání.
 4. Při samotné hře je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry. Dále vyvarovat
  se takovému způsobu hry, při kterém by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo, a při kterém by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení sportovního centra.
 5. Vnášení jakýchkoliv předmětů vyjma raket, míčků a ochranných brýlí do prostoru kurtu je zakázáno.
 6. Bezpečnostní sklo zadní skleněné stěny pro hru SQUASH je určené pouze k odrazu míče zpět do hry. Jakékoliv narážení do zadní skleněné stěny, odrážení se od ní, kopání, údery raket apod. je přísně zakázáno!!!
 7. Provozovatel sportovního centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu. Hráči hrají
  na vlastní nebezpečí. 
  Lékárnička se nachází na recepci sportovního centra.
 8. Provozovatel má právo vykázat z prostoru sportovního centra osoby neupravené, opilé či jinak nezpůsobilé k hraní hry SQUASH či pobytu v centru. Provozovatel má právo vykázat ze sportovního centra zákazníky, kteří hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru centra nebo se neřídí pokyny personálu.

 

III. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB MIMO SPORTOVIŠTĚ

 1. Při příchodu na recepci ohlaste jméno, pod kterým jste objednáni.
 2. Pracovník Sport Palace Vám předá klíček či zámeček od skříňky, který nám při odchodu vrátíte.
 3. Šatní skříňka slouží pouze k uložení šatstva. Cenné věci je povinen zákazník uschovat u obsluhy na recepci.
  Za ztrátu těchto věcí ze skříňky v šatně nenese provozovatel sportovního centra žádnou zodpovědnost.
 4. Při poškození nebo zničení vypůjčené rakety má provozovatel právo žádat po zákazníkovi 400,- Kč.

 

 

Děkujeme, že akceptujete naše požadavky.

 Kolektiv pracovníků Sport Palace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Ozveme se Vám co nejdříve.

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít